Tin tức
PIONEER YOUTH CENTER – A CHANCE FOR CHANGE
  • 24/05/2018

Pioneer Human Services - DNXH tại Washington (Mỹ) phục vụ những người vô gia cư, thất nghiệp bằng cách cung cấp các dịch vụ xã hội giúp họ khôi phục cuộc sống. Doanh nghiệp đặc biệt chú trọng đến đối tượng là giới trẻ, vì vậy cuối năm ngoái, Pioneer Human Services đã cho ra mắt Pioneer Youth Center – một nơi mà thanh thiếu niên trong độ tuổi 13-17 bị bỏ rơi, ngược đãi hoặc vô gia cư được điều trị tâm lý, nuôi dưỡng trong môi trường tốt hơn và có cơ hội tiếp cận giáo dục toàn diện.

Pioneer Youth Center cung cấp dịch vụ nội trú và hỗ trợ thanh thiếu niên 5 buổi điều trị tâm lý/ tuần. Bên cạnh đó, thanh thiếu niên được tham gia học tập trong môi trường thích hợp, với các lớp học kỹ năng thiết yếu và những buổi ngoại khóa để các em có cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội và rèn luyện thể chất. Tại Pioneer Youth Center, đội ngũ chuyên gia tâm lý, nhân viên đa dạng từ các nền văn hóa khác nhau với nhiều kỹ năng và kinh nghiệm có thể đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Đồng thời, chương trình được thiết kế để phục vụ thanh thiếu niên trong môi trường học tập – trị liệu an toàn và chu đáo. Ngoài ra, Pioneer Youth Center còn cung cấp trung tâm Phục hồi Hành vi (Behavior Rehabilitation Services/ BRS) để hỗ trợ và chăm sóc, điều trị chuyên sâu cho những trường hợp tổn thương tâm lý nặng, giúp thanh thiếu niên ổn định hành vi – tâm lý và tái hòa nhập cộng đồng.

Pioneer Human Services - DNXH tại Washington (Mỹ) phục vụ những người vô gia cư, thất nghiệp bằng cách cung cấp các dịch vụ xã hội giúp họ khôi phục cuộc sống. Doanh nghiệp đặc biệt chú trọng đến đối tượng là giới trẻ, vì vậy cuối năm ngoái, Pioneer Human Services đã cho ra mắt Pioneer Youth Center – một nơi mà thanh thiếu niên trong độ tuổi 13-17 bị bỏ rơi, ngược đãi hoặc vô gia cư được điều trị tâm lý, nuôi dưỡng trong môi trường tốt hơn và có cơ hội tiếp cận giáo dục toàn diện.

Pioneer Youth Center cung cấp dịch vụ nội trú và hỗ trợ thanh thiếu niên 5 buổi điều trị tâm lý/ tuần. Bên cạnh đó, thanh thiếu niên được tham gia học tập trong môi trường thích hợp, với các lớp học kỹ năng thiết yếu và những buổi ngoại khóa để các em có cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội và rèn luyện thể chất. Tại Pioneer Youth Center, đội ngũ chuyên gia tâm lý, nhân viên đa dạng từ các nền văn hóa khác nhau với nhiều kỹ năng và kinh nghiệm có thể đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Đồng thời, chương trình được thiết kế để phục vụ thanh thiếu niên trong môi trường học tập – trị liệu an toàn và chu đáo. Ngoài ra, Pioneer Youth Center còn cung cấp trung tâm Phục hồi Hành vi (Behavior Rehabilitation Services/ BRS) để hỗ trợ và chăm sóc, điều trị chuyên sâu cho những trường hợp tổn thương tâm lý nặng, giúp thanh thiếu niên ổn định hành vi – tâm lý và tái hòa nhập cộng đồng.