Ngôn ngữ
Tin tức
NỘI DUNG HỎI ĐÁP VỀ CÁC GÓI THẦU
  • 13/08/2021

NỘI DUNG HỎI ĐÁP VỀ CÁC GÓI THẦU

Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng 

chất da cam Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Phước” do USAID tài trợ

 

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) trân trọng thông báo nội dung hỏi đáp về các gói thầu thuộc Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Phước” do USAID tài trợ (Dự án Hòa nhập 3) tại đường dẫn: https://bit.ly/3lVf2J3

 

Quý tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến các gói thầu thuộc Dự án Hòa nhập 3 vui lòng tham khảo nội dung trên trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. 

 

Thông tin mời thầu vui lòng xem tại đây https://csip.vn/chi-tiet/thong-bao-moi-thau-1204.html

Từ Khóa Phổ Biến