Ngôn ngữ
Tin tức
LÀN SÓNG DNXH Ở ANH TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC ĐEM LẠI LỢI NHUẬN GẦN 1 TỶ BẢNG ANH
  • 25/05/2017

Theo báo cáo được công bố mới nhất từ Hiệp hội DNXH tại Anh công bố cho thấy DNXH đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với sự tăng trưởng ấn tượng và gần 1 tỷ bảng Anh trong tổng lợi nhuận. NatWest SE100 – Tổ chức hoạt động hỗ trợ DNXH - đã thực hiện cuộc khảo sát lớn nhất về doanh thu, tăng trưởng, lợi nhuận và việc làm của các DNXH. Kết quả thu thập từ 2.120 DNXH cho thấy các DNXH đã tạo ra tổng doanh thu lên đến 8,5 tỷ bảng Anh góp phần vào GDP của Anh

 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy phong trào DNXH đang phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm của các DNXH lên đến 61%. Hơn nữa, các DNXH hàng đầu đang phát triển với tốc độ chóng mặt so với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của 100 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất là 932%.

 

Báo cáo cũng cho thấy rằng khi DNXH trưởng thành có tiềm năng phát triển thành các doah nghiệp trị giá tỷ đô la. Theo chỉ số, doanh thu trung bình của các doanh nghiệp dưới ba năm về Chỉ số là 634.000 bảng Anh trong khi doanh thu trung bình của các doanh nghiệp từ mười năm trở lên là 8 triệu bảng.

 

Báo cáo trên cho thấy xu hướng phát triển tiềm năng của DNXH đang nở rộ mạnh mẽ không chỉ ở Anh hay Việt Nam mà còn trên thế giới. Nó cũng là bằng chứng chứng minh mô hình DNXH đã và đang trở thành một mô hình tối ưu trong việc kết hợp các vấn đề xã hội đồng thời tạo ra lợi nhuận lên đến tỷ đô nhờ đưa ra những giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Từ Khóa Phổ Biến