Tin tức
HỒNG KÔNG ĐÃ CHỌN GIẢI PHÁP GÌ ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC THÁCH THỨC XÃ HỘI?
  • 10/12/2018

Kinh nghiệm ở Hồng Kông cho thấy, Sáng kiến xã hội là một trong các phương thức phải quyết các vấn đề xã hội một cách bền vững, nhất là trong bối cảnh nguồn lực của Nhà nước hạn hẹp. Công dân Hồng Kông sẽ là những người phát hiện ra các vấn đề xã hội từ đó đưa ra sáng kiến thực tiễn nhằm giải quyết nó. Đây là sân chơi đầy tiềm năng cho thế hệ Millennial – thế hệ của ý tưởng bền vững kiến tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Đại học Thành phố Hồng Kông là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao kiến thức về Sáng kiến xã hội & Doanh nghiệp xã hội tại Hồng Kông. Sau 6 năm triển khai (từ năm 2012), PGS. TS Yanto Chandra cho rằng tiến trình giảng dạy về chủ để này đã có nhiều tiến triển. Tuy nhiên Sáng kiến xã hội/ Doanh nghiệp xã hội vẫn chưa được quan tâm đúng với vai trò của nó.

Với hy vọng các những Sáng kiến xã hội và mô hình Doanh nghiệp xã hội tại Hồng Kông thành công hơn giúp truyền cảm hứng cho giới trẻ, Đại học Thành phố Hồng Kông cùng với các đối tác của mình nỗ lực đưa học phần Sáng kiến xã hội/ Doanh nghiệp xã hội trở thành ngành học được ưu tiên phát triển trong thời gian tới.

Mô hình Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam đã được đưa vào Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, nội dung kiến thức về Sáng kiến xã hội & Doanh nghiệp xã hội chưa được đưa vào chương trình đào tạo chính thức tại các trường Đại học.

Hồng Kông đã chọn Sáng kiến xã hội/ Doanh nghiệp xã hội là giải pháp để giải quyết thách thức mà họ đang gặp phải và thúc đẩy đào tạo về nó. Còn tại Việt nam, bạn sẽ chọn gì?
---------------------------------------------------------------------------------
Nguồn: https://www.pioneerspost.com/…/why-social-innovation-will-s…

Từ Khóa Phổ Biến