Ngôn ngữ
Tin tức
HỘI NGHỊ 2022 METRICS FROM THE GROUND-UP CỦA MẠNG LƯỚI CÁC DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN VÙNG ASPEN
  • 19/10/2022

Vừa qua, CSIP đã được mời tham gia Hội nghị Metrics from the Ground-up do Mạng lưới các doanh nghiệp phát triển vùng Aspen (ANDE) điều phối với vai trò là đối tác kết nối cộng đồng.

 

Đây là lần đầu tiên ANDE tổ chức Hội nghị Metrics from the Ground-up theo cách truyền thống sau 3 năm. Với sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) cùng với Quỹ Tipping Point Fund on Impact Investing (TPF), Hội nghị dự kiến sẽ tổ chức ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 21-22 tháng 11 sắp tới.

 

Trở thành đối tác kết nối, CSIP sẽ góp phần đưa thông tin Hội nghị tới gần hơn với cộng đồng tổ chức và doanh nghiệp Việt, đồng thời trực tiếp liên kết hệ sinh thái các tổ chức Việt Nam tới ANDE. Trong bức tranh thương mại hiện nay, đo lường đóng vai trò vô cùng quan trọng, khi các chỉ số tác động được tích hợp với chỉ số tài chính và chỉ số đánh giá hoạt động của tổ chức. Cách làm này sẽ giúp các tổ chức nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm, đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả hơn và hành động quyết liệt hơn trong việc tạo ra tác động.

 

THÔNG TIN CHI TIẾT:

Thời gian: 21-22/11/2022

Địa điểm: Bangkok, Thái Lan

Chủ đề: Trao đổi về quản lý - đo lường tác động (IMM) và các chủ đề hành động vì môi trường, vì giới và phát triển kinh tế

Đối tượng: Giám sát viên, doanh nhân, nhà đầu tư tác động hoặc các tổ chức phi lợi nhuận quan tâm tới hỗ trợ và đo lường kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ

 

Tìm hiểu thêm các thông tin khác và đăng ký tham gia tại đây: https://www.andeglobal.org/.../metrics-from-the-ground.../

#ANDE2022Metrics

Aspen Network of Development Entrepreneurs - ANDE

ANDE East and Southeast Asia - ESEA

ANDE India

Từ Khóa Phổ Biến