Ngôn ngữ
Tin tức
HACKATHON ÉN XANH 2021
  • 21/11/2021
Sự kiện Hackathon với chủ đề “Sáng kiến vượt bão” là một hoạt động của chương trình Én Xanh 2021. Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy sự hợp tác đa nghành và tăng cường năng lực phát triển sáng kiến xã hội của các DNXH, doanh nghiệp tạo tác động và tổ chức xã hội có hoạt động kinh doanh (SIB) để tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, hiệu quả và khả thi góp phần giải quyêt các thách thưc mà các SIB đang găp phải trong bối cảnh đaị dich COVID-19.
Thông tin chi tiết mời các Anh/Chị tham khảo sổ tay Hackathon: https://uploads-ssl.webflow.com/.../619b9048bb2a7fefd2d44...
Các Anh/Chị đã đăng ký tham gia Hackathon vui lòng tham gia khảo sát để BTC chia nhóm đội thi: https://forms.gle/7amNbJohySASCQBj7
Mời Anh/Chị nhắn tin cho Én Xanh để được mời vào nhóm Zalo riêng của Hackathon.