Ngôn ngữ
Tin tức
GIÚP NGƯỜI VÔ GIA CƯ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG
  • 30/11/2018

 

Underground Collaborative - tổ chức xã hội tại Úc được thành lập với mục tiêu tạo cơ hội việc làm và giải quyết vấn đề nhà ở cho người vô gia cư, người thiệt thòi thông qua việc hợp tác với chính phủ, các dịch vụ xã hội và cộng đồng. Tổ chức hoạt động theo 3 trụ cột chính, bao gồm giáo dục, việc làm và trao quyền.

Underground Collaborative cung cấp dịch vụ giáo dục thông qua chuỗi đào tạo và hội thảo nhằm giúp người tham gia được trang bị các kỹ năng sống cần thiết để có cuộc sống tốt đẹp và ổn định hơn. Bên cạnh đó, tại những buổi học, người tham gia có cơ hội chia sẻ câu chuyện của mình để từ đó Underground Collaborative có thể hiểu và tìm ra giải pháp phù hợp giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Là một tổ chức xã hội, Under Collaborative hợp tác cùng các tổ chức hoặc dịch vụ xã hội khác để thực hiện sứ mệnh cung cấp và hỗ trợ việc làm cho những người vô gia cư hoặc thất nghiệp thông qua các hoạt động phục vụ xã hội – cộng đồng. Bởi tổ chức tin rằng cung cấp việc làm là một cách giúp nhóm đối tượng của họ thoát nghèo và cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, qua cách thức này, Underground Collaborative đang góp phần trao quyền cho những người thiệt thòi và cung cấp cho họ về ý thức, nhân phẩm và mục đích sống để từ đó mang lại sự độc lập và thay đổi bền vững.

Từ Khóa Phổ Biến