Ngôn ngữ
Tin tức
GIẢI THƯỞNG ĐỐI TÁC SÁNG TẠO XÃ HỘI KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG CHÀO ĐÓN CÁC SÁNG KIẾN XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI COVID-19
  • 12/05/2020

Đăng kí tại: https://si.taiwan.gov.tw/Home/ap_apply

Deadline: 01/06/2020 (GMT+8 17:00)

 

Bạn giàu nhiệt huyết với những dự án sáng tạo xã hội?

Bạn mong muốn được kết nối với mạng lưới các sáng kiến xã hội ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương?

Bạn đang có những sáng kiến ứng phó với Covid-19 và sẵn lòng chia sẻ với cộng đồng?

 

Giải thưởng Đối tác Sáng tạo Xã hội khu vực Châu Á Thái Bình Dương chào đón bạn!


VỀ GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng Đối tác Sáng tạo Châu Á-Thái Bình Dương (Asia Pacific Social Innovation Partnership Award) được ra đời nhằm mục đích tìm kiếm những mô hình sáng tạo xã hội năng động và tiềm năng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy hơn nữa tinh thần khởi nghiệp xã hội và sự hợp tác của các bên trong việc tạo tác động xã hội. Với sự gia tăng của những thách thức toàn cầu, việc phát triển các sáng kiến xã hội để đảm bảo một tương lai bền vững đang trở thành xu thế trên thế giới.

CHỦ ĐỀ
Giải thưởng tập trung vào các sáng kiến xã hội hướng tới 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc theo ba hạng mục chính: