Tin tức
GIẢI THƯỞNG ĐỐI TÁC SÁNG TẠO XÃ HỘI KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
  • 23/02/2020

Với sự gia tăng của những thách thức toàn cầu, việc phát triển các sáng kiến xã hội để đảm bảo một tương lai bền vững đang trở thành xu thế trên thế giới.

Nhằm mục đích tìm kiếm những mô hình sáng tạo xã hội năng động và tiềm năng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy hơn nữa tinh thần khởi nghiệp xã hội và sự hợp tác của các bên trong việc tạo tác động xã hội, Giải thưởng Đối tác Sáng tạo Châu Á-Thái Bình Dương (Asia Pacific Social Innovation Partnership Award) được ra đờ.

CHỦ ĐỀ
Giải thưởng tập trung vào các sáng kiến xã hội hướng tới 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc theo ba hạng mục chính:

  • The Biosphere Sustainability Award: Dành cho các sáng kiến nhằm bảo vệ môi trường, trái đất, tài nguyên thiên nhiên
  • The Inclusive Business Award: Dành cho các sáng kiến hướng đến nền kinh tế bao trùm, bình đẳng và đa dạng
  • The Social Prosperity Award: Dành cho các sáng kiến hướng đến sự thịnh vượng xã hội
  • Special Jury Prize: Ngoài ra sẽ có một giải đặc biệt được chọn bởi hội đồng đánh giá dành cho sáng kiến giá trị nhất của năm

ĐỐI TƯỢNG

  • Không giới hạn loại hình tổ chức (doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội, NGOs, trường học, cơ quan nhà nước, tổ chức trung gian,…) ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, có hoạt động kinh doanh giải quyết các vấn đề xã hội thuộc các hạng mục giải thưởng
  • Những dự án kết thúc trước tháng 4/2019 hoặc bắt đầu được triển khai từ sau tháng 3/2020 không đủ điều kiện đăng kí giải thưởng

LỢI ÍCH

  • Những nhóm được lựa chọn sẽ có cơ hội tham gia sự kiện về đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực - Hội nghị Đổi mới sáng tạo Khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2020.
  • Cơ hội mở rộng mạng lưới đối tác trong khu vực
  • Học hỏi từ những đối tác đa dạng trong khu vực

 Deadline: 20/3/2020

Từ Khóa Phổ Biến