Tin tức
[Giải thưởng Sáng tạo Xã hội châu Á (ASIA)] CƠ HỘI CUỐI ĐỂ ĐĂNG KÝ
  • 04/12/2018

Đừng bỏ lỡ - Chỉ còn 3 ngày để tham dự để tham dự Giải thưởng Sáng tạo Xã hội châu Á (ASIA) 2018. ASIA chính là "sân chơi" phù hợp cho những sáng kiến/ ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề và thách thức môi trường hiện nay.

Bạn đã thử sức chưa?

 

Từ Khóa Phổ Biến