Tin tức
DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG: THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC.
  • 11/03/2019

Ba năm thực hiện dự án Hỗ trợ DNXH vì sự phát triển nông thôn sáng tạo bền vững (SERD) tại địa bàn 2 tỉnh Hòa Bình và Lào Cai. Đối tượng hỗ trợ chính của dự án là những doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số và người nghèo đứng lên gây dựng với mục tiêu chia sẻ khó khăn, làm giàu bền vững. Đội ngũ dự án tìm ra những bà con là nhân tố lãnh đạo tại cộng đồng. Họ là những người không chỉ có khát vọng làm kinh doanh mà còn có năng lực, khả năng quản trị, quản lý doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một thách thức của CSIP sau khi gặp gỡ những DNXH cộng đồng là: “Làm sao để giúp họ giải quyết những khó khăn trong ngắn và dài hạn”. Đó là những vấn đề như: nguồn vốn, cơ sở hạ tầng, tìm kiếm thị trường, mô hình kinh doanh và cả các rào cản pháp lý. Nhu cầu được “cho con cá” của bà con còn rất nhiều, nhưng khả năng tạo dựng được lòng tin để thu hút vốn, gây dựng hoạt động kinh doanh đủ sức thuyết phục lại có hạn chế.

Vừa qua, trong khuôn khổ hoạt động của dự án SERD, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Cộng đồng (CSIP) phối hợp cùng Viện nghiên cứu kinh tế quản lý trung ương (CIEM) và các cơ quan bộ ngành tại hai tỉnh Hòa Bình và Lào Cai đã phối hợp tổ chức 3 hội thảo khuyến nghị chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội tại cộng đồng.

Chúng tôi hy vọng rằng, hội thảo sẽ góp phần mang tiếng nói của cộng đồng đến với lãnh đạo bộ ban ngành có liên quan nhằm đưa ra những chính sách tốt nhất hỗ trợ DNXH tại địa phương.

Theo: https://theleader.vn/ba-do-cua-doanh-nghiep-xa-hoi-15519814…

Từ Khóa Phổ Biến