Ngôn ngữ
Trao quyền
DỰ ÁN “HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KINH DOANH TẠO TÁC ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP - EFD”
  • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN
  • HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ
  • ẢNH VÀ VIDEO
  • TIN TỨC DỰ ÁN
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển (EFD) hướng tới mục đích giúp đối tượng yếu thế (các hộ nông dân quy mô nhỏ, phụ nữ nghèo, thanh thiếu niên nghèo) nâng cao vị thế, có thêm việc làm, tăng thu nhập hoặc được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống. Dự án thực hiện mục tiêu này thông qua việc nâng cao năng lực quản trị, phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đang tạo ra các tác động tích cực lên các nhóm đối tượng yếu thế nói trên. Dự án tin tưởng rằng, thông qua việc giúp các doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững, các doanh nghiệp sẽ mang lại tác động tích cực cho các nhóm yếu thế trong cộng đồng.

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

Nâng cao năng lực và phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp:

Các chương trình đào tạo được thiết kế đặc thù cho DNVVN, theo nhu cầu của doanh nghiệp như Chiến lược kinh doanh, Thương hiệu và Truyền thông, Quản trị DNVVN, Xây dựng phương án vốn, Kinh doanh tạo tác động xã hội, đo lường tác động xã hội…

Gói tư vấn kinh doanh được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp, từ các chuyên gia trong và ngoài nước, trong vòng từ 4 đến 6 tháng.

Xây dựng website và một số tài liệu truyền thông.

Đánh giá và tăng cường tác động xã hội của doanh nghiệp

Cơ hội tiếp cận với nguồn vốn đầu tư tác động xã hội.

Cơ hội kết nối kinh doanh trong mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam cũng như kết

nối với các mạng lưới doanh nghiệp ở khu vực và ở Hà Lan

 

Về tác động xã hội, 41 doanh nghiệp EFD (2015-2019) đã tạo ra hơn 1,500 việc làm thường xuyên và hơn 2,000 việc làm thời vụ, góp phần đem lại sinh kế ổn định, thu nhập bền vững cho các nông hộ tham gia trong chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. 77% lao động là nữ. Cùng với đó, hơn 21.800 hộ thu nhập thấp được hưởng lợi từ các doanh nghiệp EFD. Các doanh nghiệp cũng tạo ra các sản phẩm cho cộng đồng thu nhập thấp và trung bình (dưới 3$/ngày), đồng thời tạo tác động tích cực đối với môi trường, tận dụng phế thải nông nghiệp và sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên, thân thiện với môi 

ẢNH & VIDEO