Tin tức
DREAMS FOR KIDS – NUÔI DƯỠNG MỖI ĐỨA TRẺ THÀNH DOANH NHÂN XÃ HỘI
  • 11/05/2018

Dreams for Kids là DNXH được thành lập từ năm 1989 với mục tiêu xây dựng một môi trường học tập, trải nghiệm và nuôi dưỡng những ý tưởng có tính tác động xã hội cho đối tượng là các bạn học sinh cấp III. Đồng thời còn là nơi truyền cảm hứng, khơi dậy đam mê cho các bạn trẻ để những sáng kiến của các bạn có thể áp dụng vào thực tế.

Youth Enterprise Solutions (YES) là một dự án thuộc Dreams for Kids với cách tiếp cận là dạy và minh hoạ cho lớp trẻ về tư duy kinh doanh và cung cấp cho họ sự chuẩn bị cần thiết trong nền kinh tế mới. Chương trình khung gồm 10 bài học, mỗi buổi học kéo dài 75 phút và được chia theo 3 giai đoạn, từ cung cấp những thông tin cơ bản về DNXH, DNhXN cho đến việc lên kế hoạch và thuyết trình về dự án/ý tưởng của từng nhóm. Người giảng dạy chính là giáo viên tại các trường – những người đã tham gia khóa đào tạo của Dreams for Kids và các tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực DNXH. Bên cạnh việc học lý thuyết, học sinh sẽ được hướng dẫn bởi chuyên gia cố vấn để thực hành và xây dựng một dự án để giải quyết vấn đề xã hội trong cộng đồng. Như vậy, trong suốt khóa học, học sinh có cơ hội để từng bước khám phá bối cảnh thực tế và áp dụng các kỹ năng thiết yếu về kinh doanh, để từ đó đưa ra giải pháp cho những vấn đề bức thiết của xã hội hiện nay.

Như vậy, trong suốt khóa học, học sinh có cơ hội để từng bước khám phá bối cảnh thực tế và áp dụng các kĩ năng thiết yếu về kinh doanh để từ đó đưa ra những giải pháp cho những vấn đề bức thiết của xã hội hiện nay đưa ra những giải pháp cho những vấn đề bức thiết hiện nay của xã hội. Trong suốt khóa học, học sinh có cơ hội để từng bước khám phá bối cảnh thực tế và áp dụng các kỹ năng thiết yếu về kinh doanh, để từ đó đưa ra những giải pháp cho những vấn đề bức thiết của xã hội hiện nay.