Ngôn ngữ
Tin tức
CSIP THÚC ĐẨY THÀNH LẬP MẠNG LƯỚI CÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG VIỆT NAM
  • 27/04/2023

Với mục tiêu hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp tạo tác động xã hội, CSIP đã cùng các đối tác sáng lập, phát triển Mạng Lưới Trung Gian Hỗ Trợ SIBs đầu tiên tại Việt Nam (Vietnam SIB Intermediaries Group). 

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với COVID-19 (ISEE-COVID) hướng tới tăng cường khả năng phục hồi của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam. Dự án được tài trợ bởi Bộ các Vấn đề toàn cầu Canada (GAC), và được đồng thực hiện bởi UNDP và Cục phát triển Doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó CSIP hiện đang là đối tác triển khai hợp phần “Tăng cường năng lực và kết nối của mạng lưới doanh nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam”. 

Tính tới thời điểm hiện tại, Mạng lưới đã được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động với các buổi sinh hoạt định kỳ; các buổi đào tạo nâng cao năng lực cho các thành viên. Trong thời gian tới Mạng lưới sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động đào tạo, truyền thông, phát triển và thu hút thêm thành viên. 

Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) là gì?

Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) là các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu hướng tới mục tiêu tạo ra tác động tích cực cho xã hội, môi trường. Các doanh nghiệp tạo tác động sẽ phải cam kết giữ cân bằng giữa mục tiêu vì xã hội, vì cộng đồng, vì môi trường với mục tiêu tạo lợi nhuận thương mại. Các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) là một bộ phận quan trọng đóng góp vào nỗ lực chung hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

 

Hiện nay các doanh nghiệp SIB đang có những đóng góp đáng kể vào công cuộc hỗ trợ người yếu thế (phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc cộng đồng đa dạng giới…, tạo sự công bằng trong xã hội và tạo ra những tác động tích cực hướng tới phát triển bền vững.

Hiện nay đa phần các SIB đều phải đối diện với các vấn đề về vốn, thiếu hụt thông tin, kiến thức cũng như thiếu hụt thị trường tiêu thụ. Sau đại dịch COVID 19, các doanh nghiệp này càng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức hợp nữa. Họ thật sự cần một cộng đồng, một hệ sinh thái để có thể cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ, cũng như tăng cường kết nối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, nhà đầu tư...

Mạng Lưới Trung Gian Hỗ Trợ SIB là gì? Tại sao cần thành lập mạng lưới?

Mạng Lưới Trung Gian Hỗ Trợ SIB đầu tiên ở Việt Nam được ra đời đồng nghĩa với việc từ nay các tổ chức trung gian hỗ trợ SIB sẽ có một cộng đồng để kết nối và hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ vậy, mạng lưới còn là nơi họ được học hỏi, trao đổi và cập nhật các kiến thức, thông tin nhằm hạn chế những hoạt động chồng chéo và tối đa hóa các chức năng mà họ đảm nhiệm. 

Sự kiện đánh dấu một bước tiến trong quá trình phát triển của Hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam. Theo đó, các đơn vị, tổ chức trong hệ sinh thái SIB sẽ có được một kênh hỗ trợ nhằm tiếp cận với nguồn vốn, nguồn thông tin, nguồn kiến thức một cách dễ dàng hơn. Đây là sự hỗ trợ vô cùng kịp thời được tạo nên từ sự nỗ lực không ngừng của CSIP và các đơn vị đối tác có liên quan.

Với Mạng Lưới Trung Gian Hỗ Trợ SIB, trực tiếp Founder - CEO của CSIP - chị Phạm Kiều Oanh sẽ tham gia vào quá trình giảng dạy, truyền đạt kiến thức tới các doanh nghiệp. CSIP cũng tổ chức các buổi gặp mặt định kỳ với sự tham gia của các đại diện từ UNDP, SIB HUB, FIIS, BIZCARE, IID, JOYVN, SK2FUND… Các thành viên nòng cốt của mạng lưới cùng nêu ý kiến đóng góp và thống nhất chung về các vấn đề cốt lõi trong quá trình hoạt động của mạng lưới. Các buổi họp mặt định kỳ được tổ chức với mong muốn tạo nên sự gắn kết, thấu hiểu giữa các đơn vị, từ đó xây dựng một Mạng lưới vững chắc mang tới những hỗ trợ tích cực và hiệu quả nhất tới với cộng đồng các SIB.

Từ Khóa Phổ Biến