Tin tức
CSIP TEAM CÙNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  • 03/03/2018

Ngay lúc này đây, CSIP Team cùng Hội đồng Quản trị đang điểm lại những thành tựu cũng như thách thức của CSIP trong năm 2017 vừa qua. Theo báo cáo được đưa ra, 2017 là một năm thực sự "Đột phá - Sáng tạo" của CSIP với rất nhiều dự án được thực hiện thành công như Chương trình Én Xanh, Sách Thành công theo cách khác, Dự án Hỗ trợ DN vì mục đích phát triển (EFD), Dư án Hỗ trợ DNXH vì sự phát triển nông thông sáng tạo và bền vừng (SERD) hay Kênh Ươm tạo Sáng kiến Xã hội (SOIN).

Các thành viên HĐQT của CSIP tham dự buổi họp bao gồm Bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam, Chủ tịch HĐQT CSIP, Bà Trương Thanh Thanh - Giám đốc CSR Tập đoàn FPT, Phó CT HĐQT, ông Cao Tiến Vị - Sáng lập, TGĐ Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn, PCT HĐQT, Ông Lê Nhân Phượng - Giám đốc Quỹ Công bằng cho Sức khỏe (RHE) và Bà Trần Vân Anh - Cựu TBT Tạp chí Nghiên cứu phụ nữ. Thành viên HĐQT còn lại, ông Jimmy Phạm - Chủ tịch DNXH KOTO vắng mặt.

Từ Khóa Phổ Biến