Ngôn ngữ
Tin tức
Cơ hội tham gia Smile Together Partnership 2016
 • 25/07/2016

Về Smile Together Partnership?

Smile Together Partnership là một chương trình được Work Together Foundation Korea tổ chức từ năm 2011 với mục đích hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp xã hội tại các nước đang phát triển; từ đó tạo ra việc làm ổn định cho các gia đình có thu nhập thấp tại địa phương, giúp giảm lượng trẻ em đói nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Chương trình cũng cung cấp chương trình giáo dục văn hóa và đào tạo nghề cho thanh thiếu niên không có điều kiện học tập, qua đó họ có thể ra nhập lực lượng lao động và mang lại niềm tự hào cho cộng đồng địa phương của họ.

Thông qua Smile Together Partnership, Work Together Foundation tìm cách để tăng số việc làm chất lượng, hỗ trợ một cách hiệu quả việc chăm sóc, giáo dục cho trẻ em nghèo, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người tại các nước đang phát triển. 

Các câu hỏi thường gặp khi lựa chọn tổ chức/doanh nghiệp tham gia?

 • Doanh nghiệp / tổ chức có tác động vào cộng đồng địa phương và hiện nó thuê người dân địa phương không?
 • Doanh nghiệp / tổ chức có hỗ trợ phát triển lãnh đạo cho thanh niên địa phương để họ trở thành lãnh đạo các dự án của doanh nghiệp / tổ chức trong tương lai không?
 • Doanh nghiệp / tổ chức có chạy trên một mô hình kinh doanh bền vững mà không về tác động xấu đến nền văn hóa địa phương, xã hội, hoặc môi trường không?
 • Liệu doanh nghiệp / tổ chức có góp phần làm giảm bớt các vấn đề cơ bản như trẻ em đói nghèo tại địa phương không ?

Smile Together Partnership lần thứ 5 kêu gọi đăng kí tham gia

Work Together Foundation kêu gọi các đối tác là các tổ chức / doanh nghiệp cùng nhau giải quyết vấn đề trẻ em đói nghèo tại các nước đang phát triển thông qua việc xây dựng/điều hành các tổ chức/doanh nghiệp một cách hiệu quả.

 • Thời gian tài trợ: từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2019 (Hỗ trợ có thể được gia hạn cho đến ba năm tùy thuộc vào các hoạt động của tổ chức)
 • Đơn vị tổ chức: Work Together Foundation
 • Điều kiện tham dự: tổ chức trong hoặc bên ngoài Hàn Quốc hướng tới giải quyết vấn đề trẻ em nghèo đói và các vấn đề có liên quan tại các nước đang phát triển bằng cách thiết lập/điều hành các doanh nghiệp đi liền với lợi xã hội
 • Hỗ trợ bao gồm: 
 1. Hỗ trợ tài chính mỗi năm trung bình từ 30.000 USD đến 50.000 USD cho mỗi tổ chức
 2. Các hỗ trợ khác ngoài tài chính để tăng cường tác động xã hội và và tự chủ tài chính của các doanh nghiệp / tổ chức xã hội (Bao gồm cả nguồn lực kỹ thuật, hỗ trợ Marketing và dịch vụ quản lý)
 3. Các cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia vào các sự kiện quốc tế (được hỗ trợ chi phí đi lại thông qua dự án Happily Ever) 

(2 & 3 cung cấp theo yêu cầu do doanh nghiệp đưa ra và theo sự các nguồn lực phù hợp của Work Together Foundation)

 Quy trình đăng kí:

 • Công bố thông tin: chương trình sẽ công bố thông tin và yêu cầu tham gia từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8 năm 2016
 • Thời gian ứng tuyển: từ ngày 1 tháng 9 đến 17:00 ngày 30 tháng 9 năm 2016 (theo giờ Hàn Quốc)
 • Tài liệu cần thiết
 • Bản đề xuất hợp tác với Smile Together Partnership  (một bản sao - xem hình thức tài liệu)
 • Thông tin về tổ chức (một bản sao - bao gồm chi tiết về tự chủ tài chính, ngân sách của tổ chức và các chi phí từ hoạt động trong ba năm qua)
 1. Sơ yếu lý lịch và giấy chứng nhận việc làm của người đại diện tổ chức (mỗi loại một bản sao)
 2. Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký tổ chức phi lợi nhuận, đăng ký kinh doanh, hoặc giấy tờ đăng kí hợp lệ khác (mỗi loại một bản sao) 

(Tất cả các tài liệu cần thiết phải ở định dạng Microsoft Word ('doc') hoặc hình ảnh scanned (định dạng "pdf")

Kênh nộp: nộp qua email: global@hamkke.org

Từ Khóa Phổ Biến