Tin tức
CƠ HỘI GẶP GỠ ĐẠI DIỆN QUỸ TOYOTA TẠI VĂN PHÒNG CSIP
  • 24/04/2018

Các cán bộ chương trình của Quỹ Toyota từ văn phòng Tokyo sẽ đến thăm Hà Nội và hướng dẫn ngắn gọn về chương trình tài trợ.
Bất kì cá nhân/ tổ chức cũng có thể tham dự
Vui lòng truy cập link và đọc kĩ hướng dẫn trước khi tham dự:http://www.toyotafound.or.jp/english/international/2018/

Ngày: 4/5/2018
Thời gian: 10:00-12:00AM
Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ cộng đồng (CSIP), Phòng 2302, Tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Nếu bạn đã có kế hoạch cho một dự án cụ thể và cần tư vấn, xin vui lòng gửi concept note* qua email asianneighbors@toyotafound.or.jp trước ngày 3/5/2018
*Xem P.6 trong Hướng dẫn Chương trình từ website của Quỹ Toyota