Tin tức
CƠ HỘI ĐĂNG KÝ VÀ THAM GIA GIẢI THƯỞNG SANKAPL 2018
  • 07/09/2018

 

Giải thưởng Sankalp (Sankalp Award) là một trong những giải thưởng Doanh nghiệp xã hội có uy tín nhất của Ấn Độ. Giải thưởng được thiết kế để hỗ trợ các DNXH (thường là các doanh nghiệp mới xuất hiện) cung cấp các giải pháp dựa trên thị trường tiên tiến, nhằm đáp ứng thách thức trong quá trình phát triển của xã hội.

Từ năm 2009, Giải thưởng Sankalp đã công nhận hơn 1500 doanh nghiệp xã hội, tạo điều kiện cho hơn 500 cố vấn kết nối và huy động vốn đầu tư trị giá hơn 250 triệu USD. Trong năm 2018, Giải thưởng Sankalp đang tìm kiếm các doanh nhân xã hội tiên phong trong việc thay đổi xã hội.

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN
1/ Doanh nghiệp thúc đẩy tạo tác động xã hội
2/ Hoạt động tối thiểu 1 năm
3/ Doanh nghiệp vì lợi nhuận hoặc tạo doanh thu

LỢI ÍCH KHI THAM GIA 
1/ Tham gia vào mạng lưới với các đối tác toàn cầu, vườn ươm, và các chuyên gia trong ngành
2/ Gặp gỡ tư vấn trong mạng lưới Aavishkaar-Intellecap Group
3/ Giới thiệu ý tưởng và mô hình kinh doanh tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Sankalp
4/ Đào tạo và tiếp cận với các dịch vụ kinh doanh hàng đầu, chuyên môn pháp lý, hỗ trợ tiếp thị và truyền thông

5 LĨNH VỰC TẠO TÁC ĐỘNG
1/ Sức khỏe
2/ Nông nghiệp bền vững
3/ Tài chính
4/ Năng lượng và biến đổi khí hậu
5/ Sinh kế và giới tính

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Thông tin chi tiết giải thưởng:https://globalsummit2018.sankalpforum.com/…/…/sankalp-awards
Điền form online tại link: http://bit.ly/2Q96WKv
Hạn nộp đơn đăng ký: 30/09/2018

Từ Khóa Phổ Biến