Ngôn ngữ
Tin tức
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐỔI MỚI TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ 2014 GIAI ĐOẠN HỖ TRỢ CHUYÊN SÂU
  • 04/06/2015

CED tham gia dự án Hỗ trợ đổi mới các tổ chức Xã hội Dân sự (CSO 2014) do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) thực hiện.

Thời gian thực hiện: 12 tháng, tính từ ngày 1 tháng 01 năm 2015

Nội dung hỗ trợ: CED nhận hỗ trợ vốn hạt giống không hoàn lại là 80.000.000 VND (Bằng chữ Tám mươi triệu đồng) cho các hoạt động (1) đào tạo “nhân viên hỗ trợ” và “Nhân viên đánh caption”, thực hiện truyền thông về dịch vụ; (2) Hệ thống và chuẩn hóa các quy trình làm việc của CED; (3) Củng cố cơ sở dữ liệu về khách hàng.

Ngoài ra CED còn nhận được tư vấn & hỗ trợ chuyên sâu từ CSIP thông qua các hoạt động Đồng hành của cán bộ CSIP; Tập huấn & nâng cao năng lực; Truyền thông, kết nối mạng lưới; Hỗ trợ huy động nguồn lực tài chính./.SUPPORTING PROGRAM IN INNOVATING CIVIL SOCIAL ORGANIZATIONS 2014
INTENSIVE SUPPORT STAGE

 

The Center for Research and Education of the Deaf and Hard of Hearing (CED) participated in the project of “Innovating Civil Society Organizations 2014″ organized by Center for Social Initiatives Promotion (CSIP).

Project duration: 12 months since 01 January 2015.

Funded field: CED was granted the seed funding with the value of VND 80.000.000 for following activities: (1) train supporter and captioner as well as conduct the marketing strategies in this service; (2) Systemize and standardize CED’s working procedures; (3) Upgrade the customers’ database.

Within the scope of this project, CED was also presented with CSIP’s consultancy and intensive support through several couching activities: Accompanying with CSIP’s staff, Training & Enhancing capacity, Communication & Networking, and Supports in Social Enterprise Crowdfunding Initiative.
 
CED news.

 

Tác giả bài viết: Tin CED
Nguồn tin: Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED)

 

Link gốc

 

Từ Khóa Phổ Biến