Ngôn ngữ
Tin tức
CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ - CUỘC THI VÀ CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO CÁC DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP DÀNH CHO THANH NIÊN 2022 [ENGLISH BELOW]
  • 24/10/2022
 
Đăng ký tham gia tại: https://bit.ly/YCLBFM22 trước ngày 31/10/2022
Nằm trong khuôn khổ Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2022 và Chương trình Youth Co:Lab của UNDP Việt Nam, với sự tài trợ của Quỹ Citi, Cuộc thi và Chương trình ươm tạo các Dự án khởi nghiệp dành cho thanh niên 2021 chính thức nhận đơn đăng ký.
Chương trình năm nay sẽ ưu tiên cho các dự án tạo tác động xã hội – là các doanh nghiệp khởi nghiệp về tạo tác động xã hội, tạo ra nhiều tác động tích cực tới môi trường, địa phương, tạo sinh kế cho các thành phần thuộc nhóm yếu thế như phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người cao tuổi, người lao động chưa có việc làm hoặc thu nhập thấp trên toàn quốc, các dự án giúp giải quyết một hay nhiều mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs).
Chúng tôi tìm kiếm:
- Dự án từ các bạn thanh niên từ 16 - 35 tuổi đang ở giai đoạn đầu phát triển (early stage), hoạt động dưới 5 năm;
- Dự án đã triển khai thực tế, có sản phẩm mẫu tối thiểu (MVP);
- Khuyến khích các dự án có yếu tố công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo hoặc tạo tác động xã hội…
- Khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp kinh tế tuần hoàn tham gia
Đăng ký tham gia cùng chúng tôi theo các bước:
Bản giới thiệu dự án: https://bit.ly/YCLVN2022
Phiếu đăng ký dự thi, xác nhận của trường/địa phương/doanh nghiệp đang công tác – (tải mẫu tại https://bit.ly/registrationYCLVN22 ) – sửa trên biểu mẫu, yêu cầu phải có ảnh thẻ của từng thành viên và thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực của từng thành viên trong nhóm, gửi nộp file qua mail khoinghiep@dddn.com.vn.
01 video giới thiệu về sản phẩm (không quá 2 phút qua mail khoinghiep@dddn.com.vn)
(Lưu ý: Chủ đề trên Email ghi rõ “Nộp bài dự thi Chương trình Phát triển dự án khởi nghiệp Quốc gia năm 2022”)
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2022
Thông tin liên hệ: Tạp chí diễn đàn Doanh nghiệp
Email: khoinghiep@dddn.com.vn
SĐT:
- Miền Bắc: 023577.2400/098.305.0824/0949 410 296
- Miền Trung: 0511.358.3588/098.991.8195
- Miền Nam: 028.3932.1702/3932.1703 – 091.915.7046
#JoinTheMovement #YouthColab #YouthColabVietnam #startup #impact #youth #vietnam #technology #innovation #SDGs UNDP in Asia and the Pacific Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp
-----
CALL FOR APPLICATIONS: NATIONAL COMPETITION AND INCUBATION PROGRAMME FOR YOUTH-LED START-UP
Apply to join us at: https://bit.ly/YCLBFM22 by October 31, 2022
Within the framework of the National Startup Program 2022 and the Youth Co:Lab Programme of UNDP Viet Nam with the sponsorship of Citi Foundation, the National Competition and Incubation Programme for Youth-led Start-up in 2022 is officially open for applications!
This year's program will give priority to projects that create social impact - including community-driven impact start-ups that generate positive impacts on the environment, the locality; create livelihoods for the vulnerable groups such as women, ethnic minorities, people with disabilities, the elderly, unemployed or low-income workers nationwide; or projects that help address one or more Sustainable Development Goals (SDGs).
We are looking for:
- Youth-led projects which are in the early stage of development, operating for less than 3 years with members who are 16-35 years of age
- Project has been implemented in practice, has a minimum viable product (MVP) available
- Projects with technology or innovation elements for social impact are highly encouraged
- Projects with circular economy model are highly encouraged
Steps to register:
Project description: https://bit.ly/YCLVN2022
Application form (template): https://bit.ly/registrationYCLVN22 to be sent to khoinghiep@dddn.com.vn
01 introduction video (max 2 min) to be sent to khoinghiep@dddn.com.vn
Deadline: October 31, 2022
Contact information: Business Forum Magazine
Email: khoinghiep@dddn.com.vn
Phone:
- North branch: 023577.2400/098.305.0824/0949 410 296
- Central branch: 0511.358.3588/098.991.8195
- South branch: 028.3932.1702/3932.1703 – 091.915.7046
Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến