Ngôn ngữ
Tin tức
Chia sẻ những kinh nghiệm của phụ nữ với doanh nghiệp xã hội
  • 24/11/2015

Doanh nghiệp xã hội là mô hình doanh nghiệp nhân văn sâu sắc, là nơi giúp đỡ các đối tượng khó khăn trong xã hội tạo cho họ có công ăn việc làm, giúp các đối tượng khuyết tật có khả năng lao động hội nhập xã hội, giúp họ không còn mặc cảm về số phận, giảm gánh nặng cho xã hội. Giúp họ có cơ hội hội nhập phát triển các kỹ năng trong công việc một cách phù hợp nhất.

Đây là lần thứ 3 hội thảo diễn ra, được tổ chức bởi Association for the Promotion of Status of Women (APSW) tạm dịch là : Hiệp hội Hỗ trợ tăng quyền năng phụ nữ ở Thái Lan và với sự tài trợ của quỹ Nippon Fountion của Nhật Bản.

Hội thảo lần này tập trung vào trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của phụ nữ với doanh nghiệp xã hội trong khu vực tiểu vùng sông MêKông. Nâng cao năng lực, khuyến khích thúc đẩy, xây dựng mạng lưới hỗ trợ các nữ doanh nhân xã hội của mỗi nước cùng phát triển. Tạo nền tảng, thúc đẩy sự hợp tác xuyên quốc gia. Xây dựng hiệu quả mối quan hệ các doanh nghiệp xã hội nữ giữa các nước bền vững trong tương lai.

 

Link gốc