Tags
TẤT CẢ : 807
SẮP XẾP :
SỐ TIN HIỂN THỊ :
[ÉN XANH 2019] HỌP BÁO CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH TÌM KIẾM, TÔN VINH VÀ LAN TỎA SÁNG KIẾN KINH DOANH VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019 - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên hiệp các hội khoa học và công nghệ (VUSTA), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) đã tổ chức họp báo công bố “Chương trình Én Xanh 2019 - Tìm kiếm và tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì sự phát triển bền vững”. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện các cơ quan ban ngành, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp – đặc biệt là các doanh nghiệp xã hội, và các cơ quan thông tấn báo chí. Xem thêm >>