Kết nối
Chúng tôi chia sẻ và kết nối các nguồn lực (vốn tài chính, xã hội, trí tuệ, và con người) nhằm giúp cho các cá nhân và tổ chức có thêm nguồn lực để thực hiện thành công và bền vững các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội của mình.
Cách thức
Để gây dựng cả 4 loại vốn cơ bản cho DNXH (vốn tài chính, xã hội, trí tuệ, và con người), ngoài những nỗ lực của CSIP và các đối tác thực hiện khác thì việc kết nối DNXH với cộng đồng, các bên liên quan, bao gồm cả các đối tác kinh doanh, các nhà đầu tư, những đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, với các Tình nguyện viên, cộng tác viên, chuyên gia … là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy CSIP triển khai các kênh và hoạt động cụ thể để tạo điều kiện cho những kết nối này được thực hiện thường xuyên và hiệu quả.
DỰ ÁN
Các hoạt động kết nối chính
Dự án
REMAKE CITY INTRODUCTION CAMP CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
Trong ngày hôm qua và hôm nay, TOP 04 Remake City Hanoi - HCMC bao gồm … Xem thêm >>
CƠ HỘI NHẬN VỐN HẠT GIỐNG LÊN TỚI $60.000 TỪ CHƯƠNG TRÌNH REMAKE CITY 2018
Remake City một chương trình liên kết ươm mầm các startup với … Xem thêm >>
CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC ƯƠM TẠO REMAKE CITY HANOI - HCMC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ
Remake City Hanoi – HCMC là chương trình tăng tốc ươm tạo tập … Xem thêm >>
LỚP HỌC CỦA NHỮNG SIÊU NHÂN
"Nếu gặp chị Oanh, cứ ôm chị ấy đi, không thiệt. Vì … Xem thêm >>