Tin tức
Ra mắt quỹ Quỹ Khởi Nghiệp Xanh (Green Startup Foundation)
  • 28/01/2019

Quỹ Khởi nghiệp xanh đang kiếm tìm các ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực khởi nghiệp nông nghiệp, phát triển bền vững, xử lý chất thải, giáo dục, STEM nông nghiệp.... ưu tiên cho những dự án và ý tưởng có tác động lan tỏa lớn tới cộng đồng chung quanh, đặc biệt là khu vực đang thiếu hụt nhân lực (nông thôn, vùng xa xôi), mang tính bao trùm, có định hướng hoạt động, kế hoạch tài chính rõ ràng, team mạnh và có tâm với cộng đồng.

Hiện nay, Quỹ vừa công bố " Chương trình Khởi nghiệp xanh trên quê hương Việt Nam” tại Hội nghị xúc tiến Thương mại, Công nghệ và Thu hút vốn phát triển hợp tác xã Việt Nam, do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ tổ chức.

Với số tiền 200 tỷ đồng đó sẽ do ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) quản lý và sẽ giải ngân cho những trường hợp theo tiêu chí của ban tổ chức.

ĐỐI TƯỢNG TẬP TRUNG HỖ TRỢ 03 đối tượng chính, cụ thể:

1- Sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (tập trung hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp).

2- Thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp;các lao động đã hết tuổi lao động tại các khu công nghiệp có mong muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp (tập trung hỗ trợ các dự án, đề án trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp).

3- Doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mới đăng ký kinh doanh (tập trung vào hỗ trợ về quản trị doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, tiên phong hội nhập).

Nguồn: https://www.thesaigontimes.vn/…/hon-200-ti-dong-cho-khoi-ng…

Từ Khóa Phổ Biến