Kết nối
LOTUS IMPACT TÌM KIẾM SÁNG KIẾN VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ Ý TẾ CỘNG ĐỒNG
  • 29/01/2016

Bạn có phải một người sáng tạo?

Mong muốn tạo ra một sự khác biệt trong việc chăm sóc sức khỏe và xã hội?

Bạn có ý tưởng kinh doanh có thể cải thiện sức khỏe người dân ở Việt Nam ?

Dự án Cộng đồng TP Hồ Chí Minh vì trái tim khỏe mạnh (CH2) là một mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến được thiết kế để cải thiện quản lý và kiểm soát chứng tăng huyết áp.

Được thực hiện bởi PATH và được hỗ trợ từ Novartis, Lotus Impact sẽ lựa chọn các doanh nghiệp xã hội tham gia nhóm các đối tác sáng tạo để tìm ra những giải pháp mới, cải thiện cách tiếp cận dịch vụ khám và điều trị bệnh cao huyết áp, đặc biệt là cho những người sống trong các hộ gia đình thu nhập thấp.

Các dự án CH2 sẽ nâng cao nhận thức và đòi hỏi việc kiểm tra, sử dụng các nền tảng truyền thông sáng tạo và tổ chức dựa vào cộng đồng. Lotus Hub sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có thông qua các hệ thống y tế công cộng và tư nhân. Đồng thời, khuyến khích và trao quyền cho các doanh nghiệp xã hội, cộng đồng để mở rộng dịch vụ đến mọi người theo các cách thức mới, sử dụng mô hình bền vững. Những ý tưởng mới là cần thiết khi Việt Nam đang phải đối mặt với chi phí, giá cả gia tang từ các bệnh truyền nhiễm như HIV và NCDs ngày càng tăng.

Cuộc thi được mở ra cho các đội nhanh trí, đam mê và có tài xoay xở, mong muốn xây dựng một doanh nghiệp với mục đích giải quyết các rào cản tiếp cận công tác phòng chống tăng huyết áp và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến