Tin tức
CHÚC MỪNG TEACH FOR VIETNAM TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN THỨ 44 CỦA MẠNG LƯỚI TEACH FOR ALL
  • 14/04/2017

Với sứ mệnh "Đến năm 2050, tất cả trẻ em Việt Nam sẽ nhận được một nền giáo dục hoàn thiện”, Teach for Vietnam đang từng bước mang lại cơ hội tiếp cận nền giáo dục toàn diện cho mọi trẻ em Việt Nam. Sau hơn 1 năm thành lập, Teach For Vietnam đã trở thành thành viên thứ 44 của mạng lưới giáo dục Teach For All. Đây là bước ngoặt quan trọng cũng như niềm động viên, khích lệ to lớn cho những người dẫn dắt Teach for Vietnam.

Chị Phạm Kiều Oanh – Người sáng lập, Giám đốc CSIP hiện nằm trong Ban cố vấn của Teach For Vietnam. Chị Oanh và CSIP tin tưởng rằng, với tâm huyết và khát khao của Huỳnh Hạnh Phúc và các bạn trong Teach For Vietnam, nhất định Teach For Vietnam sẽ thành công trong việc xây dựng một nền giáo dục bình đẳng, thực tiễn và hoàn thiện cho mọi trẻ em Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đọc thêm về TFV tại: http://teachforall.org/en/news/welcome-teach-vietnam

Từ Khóa Phổ Biến