Tin tức
TỰ HÀO CHỊ PHẠM KIỀU OANH TRÊN SỐ RA ĐẶC BIỆT CỦA BÁO GIÁO DỤC THỜI ĐẠI NGÀY 8/3
  • 09/03/2018

Báo Giáo dục Thời đại, số ra đặc biệt ngày 8/3 đã tôn vinh 3 cựu sinh viên học bổng Australia, trong đó có Chị Phạm Kiều Oanh, người sáng lập, Giám đốc CSIP nhờ những đóng góp thiết thực cho xã hội, đặc biệt là các dự án liên quan đến phụ nữ. Đây là một phần trong chiến dịch "Không để phụ nữ bị bỏ lại phía sau" do Aus4Skills - Chương trình 'Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực' thực hiện nhân dịp 8/3 năm nay.

Chị Phạm Kiều Oanh là cựu học viên Chương trình học bổng Chính phủ Úc năm 1990 và nhận bằng Thạc sỹ ngành Nhân chủng học tại Đại học Monash. Sau khi ra trường, chị Oanh trở về Việt Nam và giữ vai trò cấp cao tại các tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam như UNICEF, UNDP, ActionAid, World Concern International với các hoạt động xã hội về sự tiến bộ của phụ nữ và quyền trẻ em. Năm 2008, chị đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phục vụ Cộng đồng (CSIP) - tổ chức tiên phong trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của DNXH tại Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của chị Oanh, CSIP đã ươm tạo 135 doanh nghiệp xã hội qua Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã hội (giai đoạn 2009-2016). Trong đó có tới 55% sáng lập viên là phụ nữ.

Từ Khóa Phổ Biến