Ngôn ngữ
Tin tức
Tìm đường phát triển cho DN xã hội
  • 27/01/2015

Đây là một hợp phần quan trọng trong dự án Hỗ trợ đổi mới các tổ chức xã hội, với sự tài trợ của Irish Aid (Cơ quan Viện trợ Ireland) tại Việt Nam.

Chương trình đã thảo luận về cơ hội, thách thức, xu hướng phát triển của các tổ chức xã hội tại Việt Nam, về triển vọng phát triển theo hướng tiếp cận doanh nghiệp xã hội (DNXH); đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ đại diện các tổ chức quốc tế như: Change Fusion (Thái Lan), Unltd (Indonesia) và ISEA (Philippines). 

Đại diện các tổ chức chia sẻ kinh nghiệm phát triển sáng tao, bền vững cho DN xã hội

Bà Phạm Kiều Oanh, Giám đốc điều hành CSIP cho biết, nhiều tổ chức xã hội quan tâm tới phát triển doanh nghiệp xã hội bởi họ thực sự cần có các giải pháp bền vững và sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội/cộng đồng.

Về phía các tổ chức xã hội luôn mong muốn có thể đa dạng nguồn thu, độc lập về tài chính và tự chủ để đầu tư vào mục tiêu xã hội.

Khó khăn cho doanh nghiệp xã hội, đặc biệt là giai đoạn đầu mới thành lập là  các nhà tài trợ đang có xu hướng hỗ trợ các tổ chức có khả năng tự vững về tài chính và hoạt động hiệu quả trong việc tạo ra tác động xã hội tích cực.

Điều này gây hạn chế cho những doanh nghiệp mới thành lập về nguồn vốn phát triển, cách thức tiếp cận thị trường.

Cũng tại Hội thảo này, CSIP đã chính thức giới thiệu Chương trình “Hỗ trợ Đổi mới Tổ chức Xã hội dân sự 2015” (ICSO 2015) với sự tài trợ của Irish Aid.

Chương trình tập trung truyền cảm hứng và nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội có mong muốn và tiềm năng phát triển theo định hướng doanh nghiệp xã hội nhằm giải quyết những thách thức về sự năng động tự chủ và bền vững tài chính của tổ chức, góp phần tiếp tục thúc đẩy và mở rộng tác động xã hội.

Các hoạt động của chương trình ICSO 2015 nhằm giúp cho các tổ chức xã hội mong muốn phát triển theo định hướng doanh nghiệp xã hội  hoàn thiện và thử nghiệm mô hình kinh doanh, tăng hiệu quả, khả năng tự vững và tác động xã hội trên một cộng đồng cụ thể từ nhánh kinh doanh hoặc từ mô hình doanh nghiệp xã hội mà tổ chức lập ra

Tương tự như đã triển khai năm 2014, Chương trình ICSO 2015 hướng tới hỗ trợ các tổ chức thông qua hoạt động tập huấn về khởi sự doanh nghiệp xã hội, đánh giá năng lực tổ chức nhằm phát triển theo định hướng doanh nghiệp xã hội hoạt động tư vấn đồng hành xây dựng kế hoạch kinh doanh, vốn hạt giống, kết nối mạng lưới khác./.

 

Link gốc

Từ Khóa Phổ Biến