Tin tức
THÁCH THỨC CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM CÓ THỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT NẾU ÁP DỤNG ĐƯỢC TINH THẦN VÀ KỸ NĂNG CỦA DOANH NHÂN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU VÀ GIÁ TRỊ XÃ HỘI.
  • 04/04/2019

Sau 15 năm làm việc tại các tổ chức xã hội Quốc tế, bà đỡ DNXH – chị Phạm Kiều Oanh quyết tâm dấn thân vào con đường đầy thách thức: xây dựng hệ sinh thái cho các DNXH ở Việt Nam, hỗ trợ phát triển cho các doanh nhân và các doanh nghiệp đang áp dụng các giải pháp kinh doanh bền vững nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường.

2008, Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) ra đời, chị Oanh cần mẫn đặt những viên gạch nền tảng đầu tiên phát triển các hệ sinh thái DNXH tại Việt Nam. Từ những lứa DNXH được CSIP hỗ trợ phát triển trong giai đoạn đầu tiên, nhiều cái tên đã trở nên nổi tiếng và được cộng đồng biết đến rộng rãi như Tòhe, Vietherb, Sapa O’chau,…

Sau 10 năm hoạt đồng, CSIP đã hỗ trợ và đầu tư cho khoảng 200 DNXH trong đó có 70% là DNXH khởi nghiệp, trực tiếp và gián tiếp cung cấp 11.000 nghề nghiệp, đào tạo và thay đổi cuộc sống của 108.000 người, nâng cao chất lượng cuộc sống cho 600.000 người có hoàn cảnh khó khăn bằng những sản phẩm và dịch vụ xã hội, 80% số DNXH khởi nghiệp được ươm tạo đã thực sự lớn mạnh cả về quy mô cũng như năng lực điều hành.

Điều này cho thấy tính bền vững và hiệu quả của các DNXH sau khi được CSIP hỗ trợ, tạo động lực để phát triển.

Cùng chúng tôi chia sẻ câu chuyện xây dựng hệ sinh thái đầy cảm hứng của người nữ thuyền trưởng nhỏ nhắn nhưng đầy bản lĩnh này. 
Nguồn: http://doanhnghiephoinhap.vn/giam-doc-csip-pham-kieu-oanh-k…