Tin tức
Tạo lập hệ sinh thái hỗ trợ cho doanh nghiệp xã hội phát triển
  • 16/01/2019

Hệ sinh thái DNXH đã có những bước phát triển đáng ghi nhận trong 10 năm qua, theo như ghi nhận từ phóng sự mới được cập nhật từ Truyền hình Nhân Dân. Theo đó, số doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động xã hội ngày một tăng. Số người yếu thế được hưởng lợi nhờ đó cũng đã tăng đáng kế. Hệ sinh thái DNXH đang dần được hoàn thiện với sự đóng góp tích cực từ cơ quan nhà nước, các trường đại học cũng như các tổ chức trong nước và quốc tế.

Với vai trò là tổ chức tiên phong trong việc hỗ trợ DNXH tại Việt Nam, CSIP đã ươm tạo và hỗ trợ gần 200 DNXH, giúp tạo tác động tích cực đến hơn 600,000 người yếu thế. Cũng nhờ những giúp đỡ ban đầu từ CSIP, nhiều DNXH như Imagtor đã trưởng thành và phát triển, qua đó đã tạo việc làm cho hàng chục lao động khuyết tật.

http://www.youtube.com/watch?v=K5FOFxiTI8I