Ngôn ngữ
Tin tức
SÁNG KIẾN VỀ MỘT LỚP HỌC TÀI CHÍNH TRỰC TUYẾN
  • 20/06/2018

 

Dự án “Babson Financial Literacy Project” (BFLP), thuộc tổ chức phi lợi nhuận Babson tại Anh, là một chương trình xã hội được thiết kế để giúp thanh niên, những người không có khả năng tiếp cận giáo dục tài chính học cách quản lý tài chính cá nhân của họ. BFLP như một công cụ dẫn những người trẻ tuổi từng bước tiến tới sự độc lập và phát triển về tài chính trong tương lai.

BFLP là một mô-đun kết hợp giữa học trực tuyến (online) và ngoại tuyến (offline), bao gồm các các tiết học online 20-30 phút mỗi ngày, các cuộc thảo luận tương tác trực tiếp, phân tích các ví dụ thực tiễn và các bài tập để củng cố kiến thức sau mỗi buổi học. Nội dung bài học được truyền tải bởi huấn luyện viên (HLV), chủ yếu là những thành viên có chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế – tài chính tại các tổ chức đối tác của Babson. Ngoài ra, đối với những HLV không có chuyên môn chính thức nhưng đam mê giúp đỡ những người trẻ, BFLP sẽ trang bị và cung cấp nền tảng cần thiết cho các HLV. Từ đó họ có thể dạy học viên các khái niệm tài chính cơ bản nhưng quan trọng và để họ thực hành các kỹ năng này trong cuộc sống hàng ngày. Sau mỗi tiết học, HLV sẽ ghi chú và đánh giá trực tuyến để đo lường kiến thức và sự tiến bộ mà học viên đã đạt được. Đến cuối chương trình, học viên sẽ hiểu những điều cơ bản về thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, ngân hàng, vay và đầu tư. Từ những kiến thức đó, học viên có thể áp dụng vào thực tế để thiết lập các mục tiêu tài chính, xác định mức độ ưu tiên chi tiêu, phát triển ngân sách cá nhân và kế hoạch tiết kiệm cho tương lai.