Tin tức
SÁNG KIẾN HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CHO NHỮNG THANH THIẾU NIÊN TỊ NẠN
  • 01/08/2018

 

Tính đến cuối tháng 3 năm 2017, có khoảng 150.845 người tỵ nạn đăng ký với Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ở Malaysia và 35.941 người trong số họ là trẻ em dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, Malaysia không ký kết Công ước tị nạn Liên Hợp Quốc năm 1951. Nói cách khác, Malaysia không có các trại tị nạn, những người tị nạn không được tiếp cận giáo dục chính thức và do đó không có giải pháp nào cho họ tìm kiếm sự bền vững cho tương lai. Với những khó khăn trên, chỉ có 28% trẻ em tị nạn được tiếp cận với giáo dục.

Trước thực tế như vậy, E-Iluminate, một DNXH tại Malaysia ra đời, với sứ mệnh trao quyền cho cộng đồng người tị nạn bằng cách cung cấp giáo dục, đào tạo nghề, và thúc đẩy tinh thần doanh nghiệp trong các trung tâm tị nạn. Để có một hệ thống giáo dục được cải thiện, E-Iluminate cung cấp 4 giáo viên có kinh nghiệm và trình độ trong các trung tâm học tập phát triển giáo trình. Đồng thời khuyến khích việc dạy học hai chiều, nơi học sinh được phép suy nghĩ nghiêm túc và thúc đẩy phát biểu từ niềm tin của mình. Bên cạnh đó, những người tị nạn, đặc biệt là các thanh thiếu niên tị nạn được đào tạo nghề có tiềm năng như nghệ thuật, kế toán, trồng trọt và trang bị kỹ năng để có một tương lai bền vững. Đào tạo nghề do học sinh tị nạn chọn sẽ xây dựng năng lực, kỹ năng tư duy sáng tạo cho họ và kiến thức sẽ trở thành tài sản bền vững của các trung tâm học tập. Mục tiêu cuối cùng của sáng kiến này là nuôi dưỡng thanh thiếu niên trở thành những người thay đổi trong chính cộng đồng của họ.

Nguồn: optionstheedge.com

Từ Khóa Phổ Biến