Tin tức
PHIÊN THẢO LUẬN 2: CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO NHÓM YẾU THẾ
  • 09/10/2018

Sự phát triển kinh tế đã kéo dài khoảng cách giữa các nhóm người trong xã hội. Khoảng cách này bắt nguồn từ sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên, trong khả năng lên tiếng và đưa quyết định. Do vậy, các nhóm yếu thế (người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, LGBT, phụ nữ khó khăn, người nhập cư, thanh thiếu niên nghèo, v.v) đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong việc tìm kiếm việc làm trên thị trường lao động. Trong khi những cách tiếp cận truyền thống để giải quyết vấn này tập trung vào việc làm từ thiện và thiếu bền vững, mô hình DNXH đã được chứng minh là một cách giải quyết hiệu quả. 
Các diễn giả tham gia trong phiên này bao gồm Ông Trần Mạnh Huy - Đồng sáng lập & CEO V.B.P.O, Bà Phạm Thị Thanh Tâm – người sáng lập & CEO REACH, Ông Dale Yoon – CEO Testworks Inc., Ông Lê Thành - đồng sáng lập & Giám đốc G-link. Họ là những người có kinh nghiệm trong việc tiếp cận với nhóm người yếu thế và vận hành các tổ chức/ trung tâm dành cho nhóm người này tại Việt Nam và Hàn Quốc, tham gia để trả lời cho câu hỏi: DNXH làm thế nào để tạo việc làm và phát triển cộng đồng một cách bền vững? Bà Trần Thị Vân Anh - Thành viên HĐQT Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng sẽ là điều phối cho phiên này.

 

Bà Trần Thị Vân Anh - Thành viên HĐQT Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) 

là người điều phối của Phiên thảo luận 2

 

Chị Phạm Thị Thanh Tâm - Người sáng lập & CEO REACH chia sẻ kinh nghiệm tại Phiên thảo luận 2

 

Điều phối và các diễn giả tại phiên thảo luận

 

Các khách mời cùng người điều phối chụp ảnh kỷ niệm tại sự kiện

Từ Khóa Phổ Biến