Ngôn ngữ
Tin tức
MỜI CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NỘP HỒ SƠ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC - CSIP/INCLUSION 3
  • 01/07/2022

Trưởng thành sau hơn 10 năm hoạt động, bên cạnh các hoạt động thường xuyên của tổ chức, CSIP hiện đang là một trong những đơn vị được nhà tài trợ USAID hợp tác để thực hiện Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai (Dự án Hòa nhập 3) bắt đầu từ năm 2020 cho giai đoạn 1 và dự kiến sẽ tiếp tục giai đoạn 2 kéo dài đến tháng 6 năm 2025.

 Trong khuôn khổ của Dự án Hòa Nhập 3, việc phát triển năng lực của chính tổ chức CSIP để có thể làm vững mạnh tầm nhìn và khả năng thích ứng với yêu cầu quản lý mới, thuận lợi triển khai các dự án có quy mô phức hợp cũng chính là một trong những tiêu chí kỹ thuật và mục tiêu quan trọng được nhà tài trợ đồng hành hỗ trợ dưới nguồn lực của dự án.

 Trong bối cảnh trên, CSIP mong muốn tìm kiếm một bên cung cấp dịch vụ tư vấn (là cá nhân hoặc tổ chức) có kinh nghiệm về xây dựng chiến lược phát triển của tổ chức, chuyên sâu về tư vấn chiến lược phát triển và đào tạo nhân sự, có thể tham vấn và đồng hành với tổ chức để triển khai các chiến lược và kế hoạch phát triển chung của tổ chức, trong đó chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực sẽ được ưu tiê.

 Vui lòng xem các thông tin, yêu cầu trong Thư mời chào giá

 Thời hạn, phương thức nộp hồ sơ chào giá: vui lòng nộp các hồ sơ theo yêu cầu trong Thư mời chào giá trên vào hòm thư procurement@csip.vn , chậm nhất vào lúc 17h00, ngày 27/7/2022. Hồ sơ nộp trễ sẽ không được xem xét trừ trường hợp CSIP có lý do ban hành hướng dẫn cho trường hợp ngoại lệ.
 

Từ Khóa Phổ Biến