Tin tức
KHÔNG CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ MỘT NHÃN HIỆU THỜI TRANG
  • 08/11/2018

 

Social Outfit là nhãn hiệu thời trang khác biệt. Bởi họ còn là một DNXH thành lập từ 2014 và được công nhận tại Australia với mục đích cung cấp việc làm và đào tạo về sản xuất, thiết kế và tiếp thị trong lĩnh vực thời trang cho những người từ cộng đồng tị nạn và di cư mới. “Chúng tôi tin rằng bằng cách khai thác sự sáng tạo của người tị nạn, Social Outfit trao quyền và giúp họ tái hòa nhập xã hội.” Jackie Ruddock – Người sáng lập & Giám đốc của tổ chức chia sẻ.

Social Outfit bán phụ kiện may mặc, thời trang và lợi nhuận sau đó được sử dụng để tài trợ các chương trình đào tạo và việc làm giúp người tị nạn, người di cư có thu nhập và hòa nhập với cộng đồng. Đối với nhiều người di cư, đặc biệt là người tị nạn, hòa nhập cộng đồng là một thách thức bởi họ gặp các rào cản như ngôn ngữ, văn hóa, thiếu kỹ năng, kinh nghiệm và bằng cấp khi ứng tuyển các công việc thông thường. Bằng cách cung cấp đào tạo, tư vấn, kết nối và tham gia vào môi trường sáng tạo, Social Outfit giúp người tị nạn, người di cư tạo dựng sự tự tin và kết nối văn hóa, đặc biệt là tăng cơ hội việc làm cho nhóm người yếu thế này tại thị trường lao động Úc. Đã có hơn 40 nền văn hóa đại diện tại The Social Outfit, khiến tổ chức này trở thành một nơi vô cùng đa dạng để làm việc. Trong 4 năm hoạt động, Social Outfit đã đào tạo được 204 thợ lành nghề, trong đó 18 người tiếp tục làm việc tại Social Outfit.

Nguồn: ecowarriorprincess.net/

Từ Khóa Phổ Biến