Ngôn ngữ
Tin tức
HỘI NGHỊ CẤP CAO VỀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

2018 Asia Pacific Social Enterprise Summit (Tomorrow Asia)- Hội nghị cấp cao về DNXH khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ diễn ra từ ngày 5/5 - 5/6/2018 tại Đài Loan. Sự kiện này được tổ chức trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực Châu Á đang đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển. Trước thức trạng này, Tomorrow Asia đã đặt ra câu hỏi: "Liệu sáng tạo xã hội đóng vai trò gì trong việc giảiquyết những khó khăn trên?"

Các chủ để được Hội nghị thảo luận năm nay sẽ liên quan đến:
- Lương thực và Nông nghiệp
- Già hóa dân số
- Việc làm cho nhóm thiểu số
- Môi trường và năng lượng sạch
Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức phát triển cũng như công chúng tìm kiếm cơ hội và sáng kiến để thay đổi tương lai của Châu Á.
Đăng ký vé tại: https://www.en-tomorrowasia-2018apses.com/

Từ Khóa Phổ Biến