Tin tức
HỘI THẢO HỖ TRỢ VỐN HẠT GIỐNG CHO CÁC DNXH CỘNG ĐỒNG TỈNH LÀO CAI
  • 07/11/2018

Ngay lúc này, tại huyện Sapa tỉnh Lào Cai, CSIP cùng đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai, đại diện Ngân hàng nông nghiệp, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lào Cai đang tiên hành Hội thảo Hỗ trợ Vốn hạt giống cho DNXH cộng đồng tại tỉnh Lào Cai. Trong ngày hôm nay, 17 DNXH cộng đồng sẽ trình bày kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn hạt giống của dự án trước hội đồng thẩm định. Các đề án thể hiện rõ tiềm năng phát triển, mức độ tác động đến cộng đồng địa phương cũng như phát huy được mô hình hợp tác tập thể sẽ nhận được vốn hạt giống lên tới 50 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo: 

Từ Khóa Phổ Biến