Ngôn ngữ
Tin tức
Giải thưởng Đối Tác Sáng tạo Châu Á Thái Bình Dương
  • 02/03/2019

Giải thưởng tập trung vào các sáng kiến xã hội hướng tới 5 mục tiêu chính trong 17 SDGs bao gồm: Con người, Hành tinh, Thịnh vượng, Hòa bình và Hợp tác. Ba hạng mục giải thưởng bao gồm:

Đối tượng:
- Không giới hạn loại hình tổ chức (doanh nghiệp, NGO, trường học,…) nằm ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, có hoạt động kinh doanh giải quyết các vấn đề xã hội thuộc các hạng mục giải thưởng
- Các hoạt động hợp tác, mỗi hoạt động hợp tác chỉ được nộp ở một hạng mục và bởi một tổ chức đại diện (Xem chi tiết ở Phụ lục 2 trong link thông tin chi tiết)

➡️Hạng mục giải thưởng

1. The Biosphere Sustainability Award
Bảo vệ môi trường và trái đất. Liên quan đến các SDGs:
SDG6 (Vệ sinh và nước sạch), SDG13 (Khí hậu), SDG14(Hệ sinh thái dưới nước), and SDG15(Hệ sinh thái cạn).

2. The Inclusive Business Award
Phát triển kinh tế và thịnh vượng. Liên quan đến các SDGs:
SDG8 (Phát triển kinh tế), SDG9 (Công nghiệp,Đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng), SDG10 (Giảm bất bình đẳng), and SDG12 (Sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm).

3. The Social Progress Award
Tiến bộ xã hội. Liên quan đến các SDG1 (Xóa nghèo), SDG2 (Xóa đói), SDG3(Cuộc sống khỏe mạnh), SDG4 (Giáo dục chất lượng), SDG5 (Bình đăng giới), SDG7 (Năng lượng sạch và bền vững), SDG11 (Đô thị và nông thôn bền vững) và SDG16 (Hòa bình, Công bằng và Thể chế hiệu quả)

⚠️Hạn nộp hồ sơ: 14/2 – 20/3

➡️Link nộp hồ sơ: https://apses.asia/award/apply
➡️Thông tin chi tiết chương trình: http://bit.ly/APSIPA-2019

Chương trình được điều phối bởi Bộ Kinh tế Đài Loan, Cục Doanh nghiệp vừa và nhỏ, và thực hiện bởi KPMG Consulting Group

Từ Khóa Phổ Biến