Tin tức
[Giải thưởng Sáng tạo Xã hội châu Á (ASIA)]
  • 06/12/2018

 

Chỉ còn MỘT ngày nữa Giải thưởng Sáng tạo Xã hội châu Á (ASIA) sẽ hết hạn nộp đơn.

Nhà văn Johann Wolfgang Von Goethe đã đã nói: “Knowing Is Not Enough; We Must Apply. Wishing Is Not Enough; We Must Do.”

Tạm dịch: Biết thôi chưa đủ - Phải áp dụng. Mơ thôi chưa đủ - Phải thực hiện ước mơ đó.

PHẢI APPLY NGAY THÔI !

 

Từ Khóa Phổ Biến