Tin tức
GIẢI PHÁP SÁNG TẠO CHO “NẠN” RÁC THẢI NHỰA HIỆN NAY
  • 21/06/2018

“Điều thúc đẩy chúng tôi mỗi ngày là sáng chế của mình được sử dụng để tái chế các rác thải nhựa hàng ngày. Chúng tôi nỗ lực từng ngày để sản phẩm của mình trở thành thứ có thể sử dụng rộng rãi và góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trên toàn thế giới”, Jeanny Yao - 1 trong 35 nghiên cứu sinh tại Echoing Green 2018 chia sẻ.

Jeanny Yao cùng Miranda Wang thành lập BioCellection, một start-up phát triển các công nghệ tiên tiến để biến đổi các loại nhựa không thể tái chế thành hóa chất nguyên chất cho các chuỗi cung ứng bền vững. BioCellection đang góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng toàn cầu về ô nhiễm nhựa bằng cách phát minh và nhân rộng các giải pháp tái chế chất thải nhựa không thể tái chế hiện nay. Nhóm các nhà hóa học, kỹ sư và chuyên gia về chất thải nhựa của BioCellection đã phát triển một quy trình hóa học, chuyển đổi nhựa thành các hợp chất phân hủy sinh học cho các chuỗi cung ứng bền vững. BioCellection hợp tác với chính quyền thành phố, các công ty xử lý chất thải, các công ty và trường học để thu thập và triển khai các thí nghiệm. Nhóm nghiên cứu mong muốn xử lý 17 tấn rác thải nhựa ở miền bắc California trong năm 2018 và chuyển đổi hơn 3 nghìn tấn phim nhựa (plastic film) mỗi năm ở mỗi trung tâm đô thị lớn của Hoa Kỳ.