Tin tức
GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH SINH KẾ CHO PHỤ NỮ Ở CHÂU PHI
  • 08/06/2018

 

Akola là một tổ chức phi lợi nhuận đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực là phụ nữ Uganda và Dallas để sản xuất đồ trang sức thủ công từ các chất liệu bền vững. Mỗi sản phẩm được bán ra như công cụ giúp phụ nữ nghèo tại nơi đây ổn định sinh kế cho bản thân và gia đình họ. Cùng với đó, 100% doanh thu của Akola được tái đầu tư để thực hiện sứ mệnh phát triển cộng đồng của họ.

Akola hoạt động như một chương trình cung cấp việc làm dành cho phụ nữ tại Uganda và Dallas nhằm tạo cơ hội cho họ tham gia vào lực lượng lao động chính thống. Để đảm bảo phụ nữ được đáp ứng nhu cầu cơ bản, Akola đang góp phần trao quyền kinh tế cho họ bằng cách cung cấp cơ hội việc làm đáng tin cậy và đào tạo nghề. Bên cạnh đó, Akola đảm bảo quyền lợi của phụ nữ trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội. Hàng tháng, họ được tham gia đào tạo về chăm sóc sức khỏe thông qua các buổi hội và diễn đàn. Thêm vào đó, Akola dựa vào các khoản quyên góp để cung cấp các chương trình xã hội dạy phụ nữ cách sử dụng thu nhập của họ để tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong gia đình và cộng đồng của họ. Thông qua lý thuyết mô hình thay đổi của Akola, phụ nữ được trao quyền để biến đổi cuộc sống của con cái và cộng đồng của họ để tạo ra sự thay đổi lâu dài.

Từ Khóa Phổ Biến