Ngôn ngữ
Tin tức
CƠ HỘI NHẬN 10.000$ VÀ THĂM TRỤ SỞ LIÊN HỢP QUỐC
  • 21/02/2017

Giải thưởng Xích đạo năm 2017 nhằm tôn vinh các sáng kiến thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương đang chính thức kêu gọi đề cử. Giải thưởng năm nay sẽ được trao cho các tổ chức/cá nhân có giải pháp sáng tạo liên quan đến bảo vệ, phục hồi và/hoặc quản lý bền vững thiên nhiên nhằm mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương ở các lĩnh vực như:

  • - An ninh lương thực
  • - An ninh nguồn nước
  • - Việc làm bền vững và sinh kế
  • - Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Cơ hội của bạn khi tham gia Giải thưởng Xích đạo 2017:

  • - Nhận 10.000$
  • - Tham gia vào mạng lưới uy tín trong 208 tổ chức dựa vào cộng đồng từ 70 quốc gia đã tham gia giải thưởng từ năm 2002
  • - Tham dự vào chuỗi đối thoại chính sách và các sự kiện đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào T9/2017

Đối tượng và cách thức tham gia:

Đối tượng: Cộng đồng địa phương (dân tộc bản địa) từ các khu vực nông thôn ở 145 quốc gia

Điều kiện: http://bit.ly/dieukienthamgia

Hạn nộp hồ sơ: 8/3/2017

Đăng ký trực tuyến tại: http://www.prize.equatorinitiative.org/

Từ Khóa Phổ Biến