Ngôn ngữ
Tin tức
CƠ HỘI ĐỀ XUẤT VỚI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA DNXH
  • 15/02/2017

Với mong muốn cộng đồng doanh nghiệp xã hội được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, CSIP kính đề nghị quý doanh nghiệp đề xuất, báo cáo Thủ tướng về những khó khăn, vướng mắc mà DNXH gặp phải trong quá trình hoạt động nhằm hỗ trợ hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. CSIP sẽ tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp xã hội và gửi đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

CSIP trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp chuẩn bị báo cáo, hoàn thiện phiếu đánh giá với nội dung cụ thể như sau:

1. Các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các kiến nghị, đề xuất cụ thể.
2. Đề xuất, hiến kế các sáng kiến và giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong đó chú trọng thúc đẩu khởi nghiệp sáng tạo.
3. Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết 35-2016/NQ-CP của các bộ, ngành và địa phương
4. Tự đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết 35-2016/NQ-CP trong doanh nghiệp

Quý doanh nghiệp vui lòng gửi báo cáo và phiếu đánh giá đến CSIP trước Thứ tư ngày 22/2/2017 qua Email: contact@csip.vn 
Hoặc gửi tới địa chỉ: 
Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ cộng đồng 
P2302, Tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | Tel: (+84-4) 3537 8746

Tải phiếu đánh giá tại: http://bit.ly/Phieudanhgiachung 
Tải công văn tại: http://bit.ly/congvanguidoanhnghiep

Thông tin liên hệ: 
Ms. Lê Thị Kim Cúc|lecuc@csip.vn
Mr. Phan Duy Quang|duyquang@csip.vn 
Hoặc email contact@csip.vn Điện thoại: (+84-4) 3537 8746

Từ Khóa Phổ Biến