Tin tức
CẢI THIỆN CUỘC SỐNG BẰNG CÁCH TẠO DỰNG SỰ TỰ TIN
  • 08/08/2018

 

Joining Communities là một Tổ chức xã hội tại Anh, được thành lập từ 10/2010 với mục đích liên kết các cộng đồng và các dịch vụ địa phương bằng cách cung cấp các khóa học rất đa dạng như Toán, tiếng Anh, và các kĩ năng phù hợp trong thời đại kĩ thuật số hiện nay. Joining Communities sẽ giúp những cộng đồng có nhu cầu tìm việc làm, tìm hiểu các hoạt động khi xin việc như viết CV, kỹ năng phỏng vấn và các kỹ năng mềm cần thiết. Đồng thời, Tổ chức còn giúp các học viên xây dựng sự tự tin thông qua các hội thảo dựa trên lớp học và các buổi trao đổi với huấn luyện/cố vấn.

Học phần tại Joining Communities gồm 2 giai đoạn. Trước hết, học viên sẽ tham gia các lớp “Huấn luyện” để phát triển và hỗ trợ các cá nhân để nâng cao hiệu suất làm việc. Các học viên sẽ được tham gia đào tạo kỹ năng quản lý tài chính, thuyết trình, viết CV và sử dụng máy tính cùng các ứng dụng trong thời đại công nghệ. Xây dựng trên các kỹ năng học được thông qua đào tạo và đảm bảo quá trình học tập được tiếp tục và áp dụng trở lại vào nơi làm việc một cách hiệu quả. Sau đó là lớp học “Học từ hành động” (Action Learning). Đây là một quá trình mà mọi người làm việc theo các nhóm nhỏ và học hỏi lẫn nhau bằng cách giải quyết các vấn đề thực tế và phản ánh hành động của họ. Học viên có được kiến thức thông qua các hành động thực tế và thực hành hơn là thông qua hướng dẫn truyền thống.

“Chúng tôi tích cực hỗ trợ cộng đồng địa phương và các DNXH để cùng nhau xây dựng một cộng đồng vững mạnh hơn.” – nhà đồng sáng lập Joining Communities chia sẻ.
Nguồn: leighjournal.co.uk

Từ Khóa Phổ Biến