Ngôn ngữ
Tin tức
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DN LIÊN QUAN ĐẾN HIV TẠI VIỆT NAM
  • 16/06/2020

Ngày 11-12/6/2020 vừa qua, CSIP đã phối hợp với dự án USAID/PATH Health Markets tổ chức buổi tập huấn “Hình thành và phát triển doanh nghiệp xã hội”, nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng phát triển và củng cố mô hình kinh doanh bền vững dành cho 7 đơn vị kinh doanh hàng hóa và dịch vụ liên quan đến HIV. 

Được thiết kế dựa trên những đánh giá năng lực kinh doanh của từng đơn vị, buổi tập huấn đã giúp đại diện các tổ chức học hỏi cách vận hành của một mô hình kinh doanh từ lý thuyết cho đến những kinh nghiệm, bài học thực tiễn. Bên cạnh đó, các đơn vị đã được giới thiệu về nhu cầu và những cơ hội mới trên thị trường có liên quan đến lĩnh vực HIV, từ đó góp phần, xác định rõ phương hướng, lên kế hoạch, cải thiện phát triển kinh doanh của mỗi đơn vị.

Tiếp nối buổi đào tạo, các đơn vị sẽ tiếp tục nhận được gói hỗ trợ, tư vấn chuyên sâu để có thể phát triển kế hoạch và nâng cao năng lực kinh doanh phù hợp. Cùng với đó các đơn vị cũng sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn về mặt pháp lý để có thể đăng ký trở thành DNXH.

----

Dự án USAID/PATH Health Markets nhằm mục đích phát triển một thị trường thương mại vững mạnh cho hàng hóa và dịch vụ HIV, có khả năng đáp ứng nhu cầu của các nhóm có nguy cơ cao nhất, bao gồm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM), nữ chuyển giới, người tiêm chích ma túy và phụ nữ mại dâm. Dự án hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan khác nhằm tăng cường tiếp cận đối với dịch vụ dự phòng, xét nghiệm và điều trị HIV nhằm đạt được mục tiêu quốc gia 90-90-95 vào năm 2020. Tham gia dự án, CSIP hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh nhằm giúp các tổ chức cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan đến HIV tăng trưởng và phát triển bền vững.