Ngôn ngữ
Tin tức
AGENDA CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO "KẾT NỐI VÀ XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI SIB VIỆT NAM"
  • 02/06/2023

Hội thảo “Kết nối và Xây dựng Hệ sinh thái hỗ trợ SIB Việt Nam” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động tại Việt Nam ứng phó với COVID -19” (Dự án ISEE- COVID), được tài trợ bởi Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC), đồng thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chương trình do CSIP phối hợp cùng Đại học Fulbright tổ chức.

 

Từ Khóa Phổ Biến