Tin tức
SALON KỂ CHUYỆN
  • 22/09/2017

“ Chuyện của chị Oanh, là câu chuyện của bà đỡ của Doanh nghiệp xã hội Việt Nam”

“Cuộc đời của Thảo Vân thăng trầm như nhiều biểu đồ hình sin”

Ngày hôm qua, trong không khí ấm cúng của quán cà phê Manzi, cùng sự dẫn dắt đầy trí tuệ của Irene Ohler, câu chuyện doanh nghiệp xã hội Việt Nam, được kể bằng chân dung của, chị Phạm Kiều Oanh, giám đốc CSIP và chị Nguyễn Thảo Vân, giám đốc của Trung tâm Nghị lực sống.

Câu chuyện của chị Oanh bắt đầu từ lúc là một cô bé Hà Nội được sinh ra trong những năm 60, thời kỳ chiến tranh. Còn chuyện của chị Thảo Vân bắt đầu từ sự đau khổ vì sự kỳ thị của xã hội đối với một cô bé khuyết tật. Nhưng điểm chung của 2 câu chuyện, là hoàn cảnh đã tôi luyện họ trở thành những người phụ nữ mạnh mẽ.
----
Women’s Storytelling Salon

Yesterday afternoon a group of twenty women entrepreneurs came to the Manzi Coffee to hear two special women.

Sharing her inspiring story and without sparring any detail, Ms. Oanh, the director of CSIP, moved the audience.

“I can’t say that I had faith in this process from the start. Even while working for the UN- I didn’t see much impact. It was only when I found my own mentor ̣-Declan Ryan- that I regained my trust in this field.”

A second speaker in this special event was Ms. Thao Van, the director of the Will to Live Center.

“I had to be better than other people in order to succeed. And it wasn't easy. There were moments I even considered taking my own life, feeling that I have no other choice. But what I have come to learn is that your life is what you make of it- you can always choose”

Facilitating this wonderful event, Ms. Irene Oher witty created a comfortable and charming environment for sharing.

Thank you for having us and for hosting this wonderful event

Từ Khóa Phổ Biến