Tin tức
NHỮNG KHOẢN VAY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI
  • 29/08/2017

Kiva được biết đến là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, thành lập năm 2005 tại San Francisco, với sứ mệnh sử dụng sức mạnh của Internet để kết nối những người nghèo sống ở các quốc gia thứ ba với những người giàu có hơn trên toàn thế giới.

Có thể hiểu Kiva như một ngân hàng đặc biệt, bởi tại mỗi quốc gia đang và kém phát triển, Kiva xây dựng mạng lưới đối tác tại địa phương, thường là các tổ chức phi chính phủ (NGOs), và các tổ chức xã hội có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính vi mô (Micro-finance) nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các dự án cần vay tiền, với mức vay tối thiểu là 25$. Để được tiếp cận với nguồn vốn, chủ dự án cần giới thiệu và mô tả về dự án của mình, sau đó trình lên website của Kiva.

Các nhà hảo tâm, là những người đã đăng ký tài khoản trên website Kiva, có thể xem danh sách các dự án đang cần vay tiền rồi chọn ra dự án mà họ muốn giúp đỡ. Kiva sẽ nhận tiền rồi chuyển cho đối tấc địa phương để họ giải ngân, theo dõi dự án và thu hồi vốn khi khoản vay đáo hạn. Thông qua mô hình này, Kiva góp phần tạo ra tác động xã hội lâu dài và phát triển bền vững.

Từ Khóa Phổ Biến