Tin tức
[LIVE] HỘI THẢO TÌM KIẾM MÔ HÌNH KINH DOANH CHO CÁC TỔ CHỨC NGOs - PHẦN 2 (English below)
  • 31/10/2017

Ở phần 2, những người tham dự được chia thành 5 nhóm để thực hành nghĩ về dịch vụ hoặc sản phẩm mà mô hình của mình có thể cung cấp. Tiếp theo đó là tạo lập mô hình kinh doanh canvas.

Sau phần thảo luận, các nhóm lên trình bày ý tưởng của mình. Những ý tưởng ban đầu được những nhận xét và đóng góp rất giá trị từ anh Phan Tất Thứ, facilitator của buổi workshop.

Ban tổ chức hi vọng rằng buổi workshops này sẽ là điểm bắt đầu cho hành trình tiến tới mô hình bền vững của các NGOs tham gia hôm nay.
----
[LIVE] SUSTAINABLE MODEL FOR NGOs WORKSHOP - PART 2

In part 2, participants were divided into 5 groups to brainstorm products or services and the canvas model for a NGO in the group.

After group dicussion, each group's representative presents their idea and receive a lot of helpful and resources from Mr. Phan Tat Thu, the workshop facilitator. There are some "aha" moments in the room.

The workshop is the begin of a new journey of participants to sustain their NGOs.

Từ Khóa Phổ Biến