Tin tức
BÀI TOÁN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ KHI NÀO MỚI CÓ LỜI GIẢI ĐÁP?
  • 18/10/2017
Theo Báo cáo Nghiên cứu Chính sách của Oxfam (12/1/2017), các nhóm dân tộc thiểu số (DTTS) tại Việt Nam chỉ chiếm 15% dân số cả nước nhưng lại chiếm tới 70% số người nghèo cùng cực. Trẻ em DTTS có nguy cơ nghèo cao hơn (khoảng 62-78%) so với trẻ em Kinh và chỉ có 3% số người DTTS trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề. Tại Lào Cai, người DTTS chiếm đến 75% - 100% bao gồm các dân tộc như H’mong, Dao, Tày, Nùng. Người dân nơi đây có cuộc sống bấp bênh, thu nhập không ổn định và ít lựa chọn về sinh kế. Không những vậy, việc thiếu về kiến thức, kĩ thuật nuôi trồng, bất đồng ngôn ngữ đã khiến cuộc sống của họ ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn.

Trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành hơn 130 chính sách nhằm tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho nhóm DTTS. Thậm chí, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho vùng DTTS đã được đưa vào Chiến lược quốc gia, theo Nghị Quyết 52/NQ-CP về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, bài toán tạo sinh kế và giảm bất bình đẳng giữa nhóm DTTS và dân tộc khác hiện vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Vậy đâu là điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề trên? Làm sao để các dự án tạo sinh kế bền vững cho nhóm DTTS phát huy được tác dụng?

Hãy cùng theo dõi bài viết về Traphaco Sapa – Doanh nghiệp tham gia dự án EFD 2016 – 2017 để tìm hiểu về cách thức doanh nghiệp này tạo sinh kế cho người DTTS tại Sapa cũng như tiếp cận của dự án EFD đối với vấn đề trên vào ngày mai, trên fanpage của CSIP các bạn nhé!
 
Từ Khóa Phổ Biến